Lantbruk

Akutsjukvård

Förebyggande hälsovård och rådgivning:
– genomgång besättningens hälsoläge
– kalvhälsa
– juverhälsa
-fruktsamhet, dräktighetsundersökning

Seminkompetens nöt

HPM-besök (Hälsopaket Mjölk Veterinär)

Smittskyddsamråd vid förprövning

Besättningsveterinär vid villkorad läkemedelsanvändning

logga

sidebar1

sidebar2